Primaria comunei Stejaru

DEPUNERE DOCUMENTE ONLINE 

URBANISM

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfintare

Cerere pentru prelungirea autorizatiei de construire/desfintare

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor

Declaratia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

TAXE ȘI IMPOZITE

Cerere eliberare certificat fiscal - Persoana fizica

Cerere eliberare certificat fiscal - Persoana juridica

Cerere pentru scoaterea din evidentele fiscale a cladirilor/terenurilor

Cerere pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoanelor juridice

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprieta

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoanelor juridic

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire în cazul persoanelor fizice

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire în cazul persoanelor juridice

REGISTRU AGRICOL

Cerere eliberare adeverinta de rol

Cerere adeverinta APIA - Persoana fizica

Cerere adeverinta APIA - Persoana juridica

Declaratie pentru completarea registrului agricol

Cerere privind eliberarea certificatului de nomenclatura stradala

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Cerere efectuare ancheta sociala

Cerere acordare tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde

Cerere declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unui ajutor de urgenta

RELATII PUBLICE

Cerere in baza legii 544/2001

Reclamatii si sugestii

VERIFICARI DOCUMENTE

Verificare documente registratura

DEPUNERE DOCUMENTE ONLINE

Cont contribuabil

Comments are closed.